print Vytisknout stránku

Pigment

Pigment je materiál, který vytváří barevný vjem pro lidské oko v důsledku pohlcení určité časti vlnového spektra. Pigment se lidskému oku jeví jako barevný, jestliže dochází pouze k selektivní absorpci světla pigmentem a zbylé světlo se odráží.

Pigmenty jsou materiály, které lidstvo používá ve výtvarné tvorbě již od pravěku (např. malby v jeskyních La Arana a Alpery ve Španělsku).

Materiály, byly vyvinuty pro použití jako pigmenty mají obvykle jedinečné vlastnosti, které je dělá ideální pro barvení jiných materiálů. Pigmenty jako barviva musí mít kromě určitého odstínu také další důležité vlastnosti - barvicí sílu, krycí schopnost, migraci, barevnou stabilitu vůči vlivům okolí a další.  

azuritovy-pigment.jpgPodle definice je pigment částice, která není rozpustná v rozpouštědle. Obvykle se jedná o suchá barviva, namletá do jemného prášku. Pokud se barvivo v roztoku se rozptýlí tak jej obarví. Používají se k tomu různá rozpouštědla (relativně neutrální nebo bezbarvé materiály, který pigment rozptylují a dávají mu přilnavost) jako glycerin, ethanol, voda, ricinový olej, a jiné. Pigmenty po rozptýlení ve vhodném prostředí mají krycí a vybarvovací schopnost, to znamené, že barevné vrstvě poskytují barvu. 

Pigmenty se dělí na anorganické a organické, obě skupiny mohou být přírodní či umělé. Přírodní pigmenty se připravují mletím, plavením a sušením přírodního materiálu. Umělé pigmenty se připravují zejména srážením z vodných roztoků a tepelným rozkladem.

  • anorganické pigmenty jsou připravené z látek většinou na bázi oxidů kovů. Existuje přibližně 16 skupin anorganických pigmentů, odvíjejících se od prvku, který má pro charakter pigmentu dominantní roli (namátkou: pigmenty z uhlíku, arzenu, titanu, kadmia, kobaltu, chromu, mědi...).

  • přírodní organické pigmenty se připravují z rostlinných nebo živočišných barviv (květy šafránu, brazílská purpura, karmín) nebo se vyrábějí synteticky. Syntetické organické pigmenty jsou uhlíkaté sloučeniny, které se vyrábějí z ropy, kyselin a jiných chemikálií, většinou působením vysoké teploty či tlaku. Poté jsou organické pigmenty obvykle rozpouštěné ve vodě, lihu nebo v olejích.

V permanentním make-upu mají organické i anorganické pigmenty důležitou roli.

  • organické pigmenty pro permanentní make-up jsou vyrobené z rostlinných látek a jsou nezbytné pro živost barev.

  • některé anorganické pigmenty v permanentním make-upu jsou vyrobeny na bázi oxidů železa. Železo je nejstabilnější ze všech prvků a tyto pigmenty jsou netoxické, barevně stálé, odolné vůči slunečnímu záření a mají velký rozsah barev. Barevná stabilita pigmentů zajišťuje to, že si pigmenty stále uchovávají svůj původní odstín. V přírodě oxidy železa existují v odstínech červené, žluté, černé, okrové, okrově hnědé. Anorganické pigmenty jsou v permanentním make-upu bezpečnými a světlostálými barvami.

Jasné barvy jsou původem organické a přírodní zemité barvy jsou anorganické.

inf.png Tipy
  • Barvy na permanentní make-up
  • Časová ztráta barev
  •  

    0.0 0Hodnocení