Permanentní make-up - iStar přístroj/jehly

iStar™ Digitální systém pro permanentní make-up
Cena: 24200 Kč vč. DPH
iStar™ Digitální systém v kombinaci s přístrojem Sapphire Elite
Cena: 24200 Kč vč. DPH
1 bodová jehla se špičkou k přístroji iStar™
Cena: 121 Kč vč. DPH
2 bodová jehla se špičkou k přístroji iStar™
Cena: 137 Kč vč. DPH
3 bodová jehla se špičkou k přístroji iStar™
Cena: 154 Kč vč. DPH
4 bodová jehla se špičkou k přístroji iStar™
Cena: 176 Kč vč. DPH