Microblading

Microblading je metoda permanentního make-upu. Vláskový vzhled obočí je vykreslován malou čepelkou tvořenou několika jemnými hroty. Výsledkem je přirozené obočí. Od klasické metody permanentního make-upu se liší použitím ručního pera, do kterého jsou vkládány čepelky.

Permanentní make-up přístrojem vs.microblading 

Vlásková metoda

K dosažení přirozeného vzhledu obočí je vlásková metoda samozřejmou nutností u obou metod. Vykreslování jednotlivých chloupků není odlišností čepelkové metody, jako uvádějí některé weby. Detail kresby vidíte na obrázcích.

micro-blading-1.jpg micro-blading-2.jpg

Bolestivost

Nelze jednoznačně stanovit, která z metod je bolestivější. Záleží na citlivosti klientky a vhodném anestetiku. V obou případech dochází k vpravování pigmentu pod kůži a to může být spojeno s nepříjemnými pocity.

Otoky

U obou metod dochází k porušování integrity kůže a otok je fyziologickýou odezvou kůže na poranění. I když u obočí vzniká velmi zřídka.

Hojení

Permanentní make-upu klasickou metodou s přístrojem i microblading vyžadují určitou dobu hojení. Správná technika - sklon jehly při kresbě chloupků jehlou i přesný úhel čepelky vůči pleti může výskyt stroupků minimalizovat. To, jak bude proces hojení probíhat, je dán "rukou" (nikoli metodou) a stavem pleti.

Pozice zákaznice při úkonu

Zákaznice u microbladingu leží, zatímco při klasické metodě mohou zákaznice sedět. V leže je mimika obličeje (a tím také tvar obočí) jiná než ve vzpřímené pozici. Z tohoto důvodu je práce v sedě jednodušší pro kontrolu tvaru obočí, ať již ze strany zákaznice, tak ze strany kosmetičky. Poloha v leže vynucuje mít oči zavřené. Nedostatek vizuálních podmětů způsobuje mírnou strnulost obočí a tím se hůře určuje stejnoměrnost obočí.

Krvácivost

Krvácivost je ovlivňována mnoha faktory (typem a kondicí kůže, léky, které zákaznice užívá , hloubkou poranění pleti, atd.). Pigment při permanentním make-upu je v obou případech, ať přístrojem s jehlou nebo čepelkou, vkládán do povrchní vrstvy kůže, proto může dojít k vlásečnicovému krvácení. Krvácivost může ovlivnit správná technika úkonu, což platí jak pro microblading, tak pro přístrojovou metodu.

3D efekt

3D efektu (plastický vzhled) lze docílit kresbou obočí dvěma a více barevně odlišnými pigmenty.
Tento efekt není výsadou ani jedné z technik a lze ji použít při práci kterékoli z metod.

Výsledek

To, jak bude obočí vypadat, závisí na odbornosti kosmetičky, jejím estetickém cítění a zkušenosti, nikoliv pouze na metodě.

Udržitelnost barvy

Metodou microblading je většinou obnova obočí častější. 

 

Digital Blading - digitální (micro) blading je spojení techniky microblading s použitím přístroje.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
0.0 0Hodnocení