Zkouška z profesní kvalifikace

Nabízíme realizaci a absolvování zkoušek z profesních kvalifikací, které pomohou absolventům deklarovat jejich znalosti a dovednosti na základě státem uznávaného certifikátu.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v Národní soustavě kvalifikací a prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace.

Obor   Cena
Permanentní make-up Odborník/odbornice na permanentní make-up 10 000,- Kč
Kosmetička Kosmetik/Kosmetička 10 000,- Kč
Manikérka a nehtová designérka Manikérka a nehtová designérka  6 000,- Kč
Vizážistika Vizážista/Vizážistka  6 000,- Kč
Pedikúra Pedikérka a nehtová designérka  6 000,- Kč
Kadeřnice Kadeřník/Kadeřnice 12 000,- Kč

 

Podstatou zkoušky před tzv. autorizovanou osobou je ověření, zda si zájemce osvojil danou odbornost (kvalifikaci) vymezenou kvalifikačním standardem příslušné profesní kvalifikace. Ověření probíhá formou zkoušky podle hodnoticího standardu této profesní kvalifikace. O zkoušku může požádat každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (věková hranice od 16 let). Zkoušku lze konat pouze tehdy, byl-li pro danou profesní kvalifikaci schválen kvalifikační i hodnoticí standard a byla-li pro danou profesní kvalifikaci udělena autorizace alespoň jedné osobě.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
0.0 0Hodnocení