print Vytisknout stránku

Wellness

Pod pojmem wellness se skrývá harmonie těla, duše a mysli.

Poprvé bylo slovo použito americkým lékařem Halbertem Louisem Dunnem v kontextu alternativní medicíny. Dunn se již od 30. let minulého století zabýval trendy ovlivňujícími lidské zdraví. Pojal wellness jako opak pojmu illness - tedy jako dobrý fyzický i psychický stav našeho těla a mysli. Myšlenka wellness zdravotní styl začal začala být populární v 70. letech 20. století. Wellness usiluje o celkovou kvalitu našeho života a znamená tak „být zdravý a cítit se dobře“.

Wellnes bychom tedy mohli definovat jako životní styl člověka, který pozitivně ovlivňuje jeho fyzické i duševní tělo.

Nemá jít jen o jednorázový odpočinek, ale o jakési celoživotní úsilí o kvalitní život. Wellness se dnes stává dlouhodobým moderním trendem. Wellness má velmi úzké propojení se službami pečujícími o krásu lidského těla, například  kosmetikou a obory s ní souvisejícími.

0.0 0Hodnocení